GRIMMY 2020/21 - PREŠOV (+ Sekčov, Sídlisko III.), KOŠICE, SABINOV

UPOZORNENIE - GRIMMY Prešov, Košice, Sabinov

Na základe rozhodnutia ministra Školstva vedy, vyskumu a športu SR o opatreniach pre školy platných od 12.10.2020 sa  mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Týmto Vás chceme informovať, že              žiaci SZUŠ GRIMMY a TK GRIMMY budú pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou štúdia do odvolania. 

         Ďakujeme, že nám aj naďalej ostávate verní a prajeme Vám veľa trpezlivosti a zdravia v tejto pre nás všetkých                                                                                                 náročnej situácii.