GRIMMY 2020/21 - PREŠOV (+ Sekčov, Sídlisko III.), KOŠICE, SABINOV

             Prihláška do SZUŠ GRIMMY Prešov - 2020/2021

     Kompletne vypísanú (bez rodného čísla je neplatná) a podpísanú prihlášku aj s prílohami je potrebné zaslať                                        najneskôr do 15.6.2020 na grimmy@pobox.sk, alebo poštou na Tkáčsku 3, Prešov.

        - Ceruzkou vás prosíme poznačiť o aký štýl tanca máte predbežný záujem, napr. disco, hip-hop, balet...

           Prihláška do SZUŠ GRIMMY Košice - 2020/2021

    Kompletne vypísanú (bez rodného čísla je neplatná) a podpísanú prihlášku aj s prílohami je potrebné zaslať                                        najneskôr do 15.6.2020 na grimmy@pobox.sk, alebo poštou na Tkáčsku 3, Prešov.

  - Ceruzkou vás prosíme poznačiť o aký štýl tanca máte predbežný záujem, napr. disco, hip-hop, show dance...

GRIMMY SUMMER DANCE CAMP 2020 (Disco, Show Dance, Gymnastika)

  Od septembra 2019 pôsobíme 

aj v SABINOVE.

Trénujeme v telocvični ZŠ Komenského 13 v Sabinove. 

Mesačný poplatok je 16 EUR, jednorazové zápisné je 5 EUR.

- MINI KIDS (4-6 r.)                                                          Pondelok, Štvrtok  16:00-17:00 hod

- DISCO DANCE deti 1/ GYMNASTIKA (7-9 r.)
   
Pondelok, Štvrtok  15:00-16:00 hod

- DISCO DANCE deti 2/ GYMNASTIKA (10-12 r.)

   Pondelok, Štvrtok 16:00-17:00 hod

- HIP-HOP/ STREET DANCE SHOW (7-15 r.)                     Utorok, Piatok 16:00-17:00 hod

Od januára 2020 trénujeme vo vlastných priestoroch GRIMMY DANCE CENTRA Košice.

Nachádzajú sa v centre mesta v budove Radnice MČ Staré Mesto (vchod zo Strojárenskej ulici oproti Hotelu Maraton).

Zároveň tu bude mať sídlo aj Súkromná ZUŠ GRIMMY Košice. 

GRIMMY SUMMER DANCE CAMP 2020  (Hip-Hop)

Od septembra 2019 máme pobočku GRIMMY v Prešove na SÍDLISKU III. 

***Pobočka SÍDLISKO III. - NC DRUŽBA, Námestie Kráľovnej pokoja v Kultúrnom zariadení PKO DRUŽBA.

- MINI KIDS (4-6 r.)               Utorok 16:20-17:05 hod    

- HIP-HOP/ STREET DANCE SHOW (7-12 r.)                       Utorok 15:20-16:20 hod, Štvrtok 15:30-16:30 hod

Od septembra 2019 máme pobočku GRIMMY v Prešove na SEKČOVE.

***Pobočka SEKČOV - Športová hala ELBA park na ul. Ľ. Podjavorinskej (bývalé kúpalisko, vedľa Intersportu).

- MINI KIDS 1 (4-5 r.)           Pondelok 16:05-16:45 hod

- MINI KIDS 2 (5-6 r.)           Streda 16:05-16:45 hod

- DISCO DANCE/ GYMNASTIKA (7-12 r.)
                                    Pondelok, Streda 16:55-17:55 hod
- HIP-HOP (7-12 r.) Utorok, Štvrtok 16:00-17:00 hod