• V školskom roku 2012/2013 bola zriadená Súkromná základná umelecká škola GRIMMY. Táto umelecká škola vznikla na základe dlhoročných úspechov tanečníkov z Tanečného klubu GRIMMY, ktorý bol založený v roku 1995. Od svojho vzniku patrí Súkromná ZUŠ GRIMMY k najúspešnejším umeleckým školám na Slovensku.        Žiaci tanečného odboru Súkromnej ZUŠ GRIMMY a zároveň členovia  Tanečného klubu GRIMMY, ktorý je dlhoročným registrovaným členom  Slovenského zväzu tanečného športu sekcie IDO tancov patria s množstvom titulov Majstra SR, Európy a sveta k slovenskej tanečnej špičke. Žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru taktiež získavajú ocenenia na celoslovenských, ale aj medzinárodných podujatiach.                                                     

Tanečný odbor

(od 3-15 rokov)

- MINI KIDS

- BALET

- STREET DANCE

- DISCO DANCE

- SHOW DANCE

- ŠTYLIZOVANÝ FOLKLÓR
Literárno-dramatický odbor

(od 6-15 rokov)

- HERECTVO

- MODERÁTORSTVO


Hudobný odbor

(od 6-15 rokov) 

- SPEV 

(populárny a muzikálový)

- KLAVÍR

Tanečný klub GRIMMY 

(od 3-50 rokov) 

- súťažná zložka GRIMMY

- moderná gymnastika

(od 3-10 rokov)

- pôsobime v Prešove a Košiciach (od 5 rokov)


SÚKROMNÁ ZUŠ GRIMMY

 Ponúkame teóriu, ale aj prax

  • Sme najúspešnejšia a najväčšia multižánrová tanečná škola v Prešove. Máme za sebou 23 rokov pôsobenia na slovenskej aj medzinárodnej tanečnej scéne. Množstvo titulov Majstra SR, EURÓPY, SVETA a medailových umiestnení zo slovenských aj svetových súťaží. Žiaci všetkých odborov SZUŠ GRIMMY sa pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrnych a športových podujatí, nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Spolupracujeme s uznávanými slovenskými umelcami hudobného aj hereckého sveta. Naši žiaci hrajú v profesionálnych divadlách, tancujú so spevákmi na veľkých pódiách, účinkujú vo videoklipoch...

     Profesionálny tím pedagógov 

  • Náš kolektív tvoria kvalifikovaní pedagógovia s ukončeným umeleckým vzdelaním na Konzervatóriách, alebo kvalifikovaní tréneri Slovenského zväzu tanečného športu sekcie IDO tancov. Každoročne sa pravidelne vzdelávajú na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby svojim žiakom ponúkli stále tie najnovšie a najlepšie informácie. Každý náš pedagóg je dlhoročný uznávaný odborník v svojom odbore, či už je to tanec, spev, herectvo, alebo klavír. V tanečnom odbore máme dokonca špecializácie na rôzne tanečné štýly. 

     Ponúkame moderné priestory

  • Ponúkame najväčší komplex moderných tanečných priestorov v Prešove *4 tanečné sály * hudobnú triedu * divadelnú triedu * recepciu * TV * posedenie pre rodičov*