***S radosťou ***S rodinou ***S pokorou***

Mesačné školné:

MINI KIDS (MŠ 3-6 rokov) 

2 x 45 min týždenne

14€

TANEČNÝ ODBOR (ZŠ 6 rokov a viac)

Minimálne 2 x 70 min týždenne

18€

HUDOBNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

Podľa učebných plánov

16€

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Podľa učebných plánov 

16€

TANEC pre dospelých (rodičov)

Platí sa formou jednorazového poplatku, alebo kúpou zvýhodnenej permanentky (10 tréningov). Rodičia deti, ktoré navštevujú GRIMMY majú výhodnejšie poplatky.

32€

Zápisné:

Jednorázové zápisné pri prvom zápise do GRIMMY. Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenie minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

5€

  •                 Do 15.9.2018 je možné si u nás uplatniť viacero VÝHODNÝCH ZLIAV na ŠKOLNOM (napr. 
  •                 Vzdelávací poukaz, polročná platba...). Bližšie info na recepcii pri zápise.