Grimmy Family

Súkromná základná umelecká škola GRIMMY bola v septembri 2012 zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR. Ponúkame vzdelávanie v troch umeleckých odboroch: tanečnom, literárno-dramatickom a hudobnom odbore. Sídlo školy je na Tkáčskej 3 v Prešove (v centre mesta). 

      Ingrid Fabian

  • Zakladateľka Tanečného klubu GRIMMY (1995), zriaďovateľka Súkromnej ZUŠ GRIMMY (2012) a zriaďovateľka Súkromného CVČ GRIMMY (2009). 
  • Dlhoročná trénerka, choreografka a tanečnica. Porotkyňa vrcholových tanečných súťaží na Slovensku, členka prezídia SZTŠ sekcie IDO (Internationale dance organization) na Slovensku.


Vedenie školy:

Ingrid Fabian - zriaďovateľka 

Hana Gojdová, DiS.art - riaditeľka 

Vladimír Klement, DiS.art - zástupca riaditeľky 

Andrea Majtnerová, DiS.art - vedúca LDO a HO

Zuzana Krivdová - vedúca TO

Karin Lenártová - administratívny pracovník, ekonomická a personálna agenda

Pedagógovia/tréneri (Tanečný odbor):

Nataša Cápová, Miroslav Čučko, Anna Gutová, Zuzana Krivdová, Katarína Fabianová, Denisa Richtáriková, Barbora Kamenčíková, Jakub Čonka, Ema Tkáčová, Hana Gojdová, Vladimír Klement

Pedagógovia (Literárno-dramatický odbor):

Andrea Majtnerová, DiS.art

Pedagógovia (Hudobný odbor):

Anton Kónya , Andrea Majtnerová, DiS.art

Moderná gymnastika:

Karin Vaňová

Viac info o pedagógoch/tréneroch na https://www.facebook.com/pg/grimmydancecenter/