Náš druhý domov

                                           Priestory

Ponúkame najväčší komplex moderných tanečných priestorov v Prešove *4 tanečné sály * hudobnú triedu                        * divadelnú triedu * recepciu * TV * posedenie pre rodičov*