CELOSLOVENSKÁ TANEČNÁ SÚŤAŽ - 17. ročník (10.2.2019 a 30.-31.3.2019)


                                        30.3.2019 (sobota)

                                           - Slovenský a Tanečný pohár SZTŠ sekcie IDO pre členov


Doobeda: HIP-HOP, popoludní: DISCO DANCE

Hip-Hop sólo MINI

Hip-Hop duo MINI

Hip-Hop skupina MINI

 • Hip-Hop sólo dievčatá DVK A, B 
 • Hip-Hop sólo chlapci DVK 
 • Hip-Hop duo DVK 
 • Hip-Hop skupina DVK

Hip-Hop sólo dievčatá JVK A, B

Hip-Hop sólo chlapci JVK 

Hip-Hop duo JVK 

Hip-Hop skupina JVK

 • Hip-Hop sólo ženy HVK
 • Hip-Hop sólo muži HVK 
 • Hip-Hop duo HVK
 • Hip-Hop skupina HVK
 • Hip-Hop skupina HVK II.

Disco dance sólo MINI
Disco dance duo MINI
Disco dance skupina MINI

 • Disco dance sólo DVK A, B, C
 • Disco dance duo DVK A, B 
 • Disco dance skupina DVK A, B

Disco dance sólo JVK A, B, C
Disco dance duo JVK A, B
Disco dance skupina JVK A, B
Disco freestyle JVK, HVK

 • Disco dance sólo HVK 
 • Disco dance duo HVK 
 • Disco dance skupina HVK

                                        31.3.2019 (nedeľa)                             

                                                   - celoslovenských tanečný pohár v choreografiách


1. DANCE SHOW MALÉ CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show, Jazz...), môžu sa používať kulisy, dĺžka choreografie max. 2:00 min. Počet tanečníkov 2-3 (duo, trio).

2. DANCE SHOW SKUPINY - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz...), môžu sa používať kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

3. ART SHOW CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie tanečných štýlov blízkych výrazovým tancom (napr. Show, Jazz, Contemporary, Latino...) , môžu sa používať kulisy, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

4. HIP-HOP CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl Hip-Hop, nesmú sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

5. OPEN CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie tanečných štýlov blízkych hip-hopovej kultúre (napr. Lockin', Poppin', Breakin', Dancehall, Waacking a Vogue) v akomkoľvek spracovaní, nemôžu sa používať kulisy, dĺžka choreograf. max.4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

6. STREET DANCE SHOW CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK

- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca ( napr. Disco Show, Hip-Hop, Disco Dance...), môžu sa používať kulisy, dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

7. MINI OPEN CHOREOGRAFIE (TVORIVÁ TANEČNÁ DIELŇA)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

8. "BEGINNERS" HOBBY CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK

- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz...), môžu sa používať kulisy, dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac. Choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH TANEČNÍKOV, alebo tanečníkov s minimálnymi skúsenosťami.


Štartovné/osoba (členovia/nečlenovia):
sólo: 5/8 eur
duo: 5/8 eur
skupina: 3/6 eur
choreografia: 3/6 eur
malá choreografia: 5/8 eur

Vekové kategórie:
- MINI (4-7 rokov) do roku nar. 2012 vrátane
- deti/ DVK (7-11 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- juniori/JVK (12-15 rokov) do roku nar. 2004 vrátane
- mládež/ HVK (16 a viac ) od roku 2003 a viac

Platba štartovného: IBAN: SK46 0900 0000 0005 0091 6293 - číslo účtu v SLSP. Termín platieb do druhého deadlinu. Po 1.deadline (16.3.2019) a pred 2.deadlinom (23.3.2019) prihlásenia je výška štartovného poplatku 1,5 násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

Vyplnené prihlášky (aj štartovné na účet) je nutné poslať mailom na grimmy@pobox.sk do 1.deadlinu, t.j. 16.3.2019, alebo sa prihlásiť priamo cez informačný systém stodido. V prípade zaslania prihlášok, alebo informácií kontaktujte : Ingrid Fabian - 0902 602 372, 051/776 16 45, grimmy@pobox.sk

Bližšie info o súťaži aj na FB: www.facebook.com/GrimmyDanceCup/

Foto z posledného ročníka na FB: https://www.facebook.com/pg/grimmydancecenter/photos/?tab=album&album_id=1701985473219934