CELOSLOVENSKÁ TANEČNÁ SÚŤAŽ - 17. ročník (30.-31.3.2019)

GRIMMY DANCE CUP

ĎAKUJEME Mestu Prešov, že aj tento rok podporilo organizáciu 16.ročníka celoslovenskej tanečnej súťaže              GRIMMY DANCE CUP 2018 sumou 2.084 EUR.