GRIMMY Prešov

Súkromná ZUŠ a Tanečný klub GRIMMY Prešov

Tanečný odbor Súkromnej ZUŠ GRIMMY  sa vyučuje v troch základných etapách - Prípravné štúdium, I. stupeň a II. stupeň základného štúdia. Všetci žiaci Súkromnej ZUŠ GRIMMY sa zúčastňujú súťaži, kde získavajú nielen úspechy, ale predovšetkým skúsenosti. Našim cieľom je ponúknuť žiakom nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti priamo z pódia, či už na súťažiach, výchovných koncertoch, alebo kultúrnych a športových podujatiach. Máme 100% úspešnosť prijatia našich žiakov na Konzervatória v Prešove, Košiciach a v Bratislave. Pozrite si videá na našom YouTube: theGRIMMYTV. 

Od septembra 2019 fungujú aj naše pobočky na Sídlisku III. a Sídlisku Sekčov. Viac info v AKTUALITÁCH.


Tanečný odbor

Tanečný odbor je hlavným odborom - najstarším, najúspešnejším a najpočetnejším umeleckým odborom Súkromnej ZUŠ GRIMMY Prešov. Sme hrdí, že máme v našom pedagogickom zbore uznávané a skúsené tanečné osobnosti, ktoré posúvajú vedomosti svojim žiakom a následovníkom a neustále sa vzdelávajú. Okrem klasických učebných plánov pre ZUŠ sa špecializujeme aj na rôzne módne tance. Sme dlhoročný člen Slovenského zväzu tanečného športu (SZTŠ) sekcie IDO - Tanečný šport (jediný oficiálne uznaný tanečný zväz na SR - Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu). 

Naši najmenší tanečníci MINI (5-6 r.) sú dlhodobo najúspešnejší na Slovensku aj v zahraničí - MAJSTRI SR 2019 v Hip-Hop a Disco Dance Formáciach, víťazi mnohých medzinárodných súťaži DANCE STAR - Majstrovstiev sveta a Európy pod hlavičkou IDO. 

U nás si môžete vybrať, či sa budete venovať tancu SÚŤAŽNE - Tanečný šport, ako člen SZTŠ sekcie IDO, alebo ako HOBBY (tanečné súťaže v blízkom okolí, na spestrenie a získavanie skúseností, vystúpenia na akciách SZUŠ GRIMMY).

Tanečné štýly:

_____________________________________________________________

- HUDOBNO-POHYBOVÁ PRÍPRAVA/ MINI KIDS (4-6 rokov)

Hudobno-pohybová príprava pre deti vo veku od 4-5 rokov. V 5-6 rokoch pribúda špecializácia na Hip-Hop/Street Dance, Disco Dance/Disco Show, alebo Show dance/Balet.

- HIP-HOP/ STREET DANCE SHOW (6 r. a viac) 

Street Dance, nazývaný tiež pouličný tanec je zastrešujúci pojem, ktorý sa používa na opis tanečných štýlov, ktoré sa vyvinuli mimo tanečného štúdia, priamo v uliciach (napr. hip-hop, funky, locking, poppin, house...). Veľmi obľúbený a populárny tanečný štýl. Rozdelenie podľa vekových a výkonostných kategórií na Deti A, B, C, D (6-12 r.), Juniori A, B, C, D (13-16 r.), HVK A, B, C (17-30 r.) a HVK II. (31 a viac r.)

- DISCO DANCE/ DISCO SHOW (6 r. a viac)

Disco Dance je veľmi rýchly a náročný aeróbný tanec. Základom tanca je pravidelný rytmus hudby, podľa ktorej sa riadi tanečník. Pri disco dance je potrebné ovládať techniku klasického tanca a gymnastiku (akrobatické prvky sú výhodou). Pri Disco Dance sú tanečníci oblečení v krásnych, farebných a flitrových kostýmoch, typických pre tento tanečný štýl. Rozdelenie podľa vekových a výkonostných kategórií na Deti A, B (6-12 r.), Juniori A, B (13-16 r.) a HVK (17-30 r.)

- SHOW DANCE/ BALET (6 r. a viac )

Show dance je výrazový tanec, ktorého hlavnou odlišnosťou od ostatných tancov je stvárňovanie istého deja. V našej SZUŠ sa v show dance skupinkách venujeme klasickému tancu (baletu), ale aj contemporary a latino tancom. Je to "najmladší" tanečný štýl v našej SZUŠ, avšak rýchlo rastúci a žiadaný. Tanečníci sa pravidelne zúčastňujú súťaži, kde získavajú popredné medailové umiestnenia. Rozdelenie podľa vekových kategórií na Baleťáčik (5-6 r.), Deti A, B (6-12 r.) a Juniori (13-16 r.). Od 16 rokov komerčná zložka GRIMMY DANCE COMPANY.

- BREAKING (10 r. a viac)

Breaking, taktiež známy ako breakdance, je dnes už rozšírený svetový fenomén niekde medzi umením a športom.  Vyznačuje sa akrobatickými prvkami. Rozdelenie podľa vekových kategórií na Juniori (13-16 r.) a HVK (17-30 r.).

- DISCO FREESTYLE (12 r. a viac)

Spojenie Disco Dance a športovej gymnastiky. Ide o náročnú tanečnú disciplínu, vhodnú predovšetkým pre bývalé gymnastky, aerobičky, alebo tanečnice z gymnastickými predispoziciami. Rozdelenie podľa vekových kategórií na Juniori  (13-16 r.) a HVK (17-30 r.).

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

V školskom roku 2018/19 sme otvorili nový odbor - Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Je určený pre žiakov od 10-15 rokov. Žiaci získavajú základy práce s kamerou a fotoaparátom. Venujú sa práci s textom, scenárom, strihovej skladbe, grafickému dizajnu... Výsledkom sú autorské spravodajské a publicistické príspevky, videoklipy, fotografie alebo grafické dizajny.