Grimmy Family

Súkromná základná umelecká škola GRIMMY bola v septembri 2012 zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ponúkame vzdelávanie v dvoch umeleckých odboroch: Tanečnom odbore a Odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Sídlo školy je na Tkáčskej 3 v Prešove (v centre mesta).

      Ingrid Fabian

  • Zakladateľka Tanečného klubu GRIMMY (1995), zriaďovateľka Súkromnej ZUŠ GRIMMY (2012) a zriaďovateľka Súkromného CVČ GRIMMY (2009). 
  • Dlhoročná trénerka, choreografka a tanečnica. Porotkyňa vrcholových tanečných súťaží na Slovensku, členka prezídia SZTŠ sekcie IDO (Internationale dance organization) na Slovensku. 

Vedenie školy:

Ingrid Fabian - zriaďovateľka, štatutárny zástupca

Vladimír Klement, DiS.art - riaditeľ SZUŠ GRIMMY

Hana Gojdová, DiS.art - zástupkyňa riaditeľa školy

Zuzana Petruščáková - vedúca Tanečného odboru

Karin Lenártová - administratívny pracovník, ekonomická a personálna agenda

Mgr. Lukáš Šafran - administratívny a technický pracovník, klientské centrum - recepcia, správca priestorov

Pedagógovia/tréneri (* Tanečný odbor):

Nataša Cápová, Miroslav Čučko, Zuzana Petruščáková, Denisa Richtáriková, Barbora Kamenčíková, Jakub Čonka, Katarína Fabianová, Martin Matej, Hana Gojdová, Vladimír Klement, Kristína Talianová, Monika Kačmárová, Karin Vaňová, Frederika Lukáčová, Lenka Gumanová

Pedagógovia (* Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)

Roland Vraník, Mgr. Lukáš Šafran

Viac info o pedagógoch/tréneroch na https://www.facebook.com/pg/grimmydancecenter/

https://www.facebook.com/szusgrimmy/