Grimmy Family

Súkromná základná umelecká škola GRIMMY bola v septembri 2012 zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ponúkame vzdelávanie v dvoch umeleckých odboroch: Tanečnom odbore a Odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Sídlo školy je na Tkáčskej 3 v Prešove (v centre mesta).

      Ingrid Fabian

  • Zakladateľka Tanečného klubu GRIMMY (1995), zriaďovateľka Súkromnej ZUŠ GRIMMY (2012) a zriaďovateľka Súkromného CVČ GRIMMY (2009). 
  • Dlhoročná trénerka, choreografka a tanečnica. Porotkyňa vrcholových tanečných súťaží na Slovensku, členka prezídia SZTŠ sekcie IDO (Internationale dance organization) na Slovensku. 

Vedenie školy:

Ingrid Fabian - zriaďovateľka 

Hana Gojdová, DiS.art - riaditeľka 

Vladimír Klement, DiS.art - zástupca riaditeľky 

Zuzana Krivdová - vedúca TO

Karin Lenártová - administratívny pracovník, ekonomická a personálna agenda

Pedagógovia/tréneri (* Tanečný odbor):

Nataša Cápová, Miroslav Čučko, Zuzana Krivdová, Denisa Richtáriková, Barbora Kamenčíková, Jakub Čonka, Ema Tkáčová, Hana Gojdová, Vladimír Klement, Kristína Talianová, Monika Kačmárová

Pedagógovia (* Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby)

Roland Vraník, Mgr. Lukáš Šafrán

Viac info o pedagógoch/tréneroch na https://www.facebook.com/pg/grimmydancecenter/

https://www.facebook.com/szusgrimmy/