Tanec /Spev /Herectvo /Klavír/Foto-Audio-Video

Umelecké odbory (Tanečný, Literárno-dramatický, Hudobný a Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby ) Súkromnej ZUŠ GRIMMY  sa vyučujú v troch základných etapách - Prípravné štúdium, I. stupeň a II. stupeň základného štúdia. Jednotlivé odbory sa študujú v skupinovej forme - tanec, herectvo, audio/video, alebo individuálnej forme - spev a klavír. Všetci žiaci Súkromnej ZUŠ GRIMMY sa zúčastňujú súťaži vo svojom umeleckom odbore, kde získavajú nielen úspechy, ale predovšetkým skúsenosti. Našim cieľom je ponúknuť žiakom nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti priamo z pódia, či už na súťažiach, divadelných a hudobných predstaveniach, výchovných koncertoch, alebo kultúrnych a športových podujatiach. Máme 100% úspešnosť prijatia našich žiakov na Konzervatória v rôznych umeleckých odboroch v Prešove, Košiciach a v Bratislave. Bližšie info o jednotlivých odboroch nájdete dole pod fotogalériou tanečného odboru.


TANEC 

Tanečný odbor je najstarším, najúspešnejším a najpočetnejším umeleckým odborom Súkromnej ZUŠ GRIMMY. Sme hrdí, že máme v našom pedagogickom zbore uznávané a skúsené tanečné osobnosti, ktoré posúvajú vedomosti svojim žiakom a následovníkom a neustále sa vzdelávajú. Okrem klasických učebných plánov pre ZUŠ sa špecializujeme aj na rôzne módne tance. 

- MINI KIDS (3-6 rokov)

Tanečno-hudobno-pohybová príprava pre deti vo veku od 3-4 rokov. V 5-6 rokoch pribúda špecializácia na Street Dance, Disco Dance, Show dance, alebo Balet.

- STREET DANCE (6 r. a viac) 

Street Dance, nazývaný tiež pouličný tanec je zastrešujúci pojem, ktorý sa používa na opis tanečných štýlov, ktoré sa vyvinuli mimo tanečného štúdia, priamo v uliciach (napr. hip-hop, funky, locking, poppin, house...). Rozdelenie podľa vekových a výkonostných kategórií na Deti (6-11 r.), Juniori (12-15 r.), HVK (16-30 r.) a HVK II. (31 a viac r.)

- DISCO DANCE (6 r. a viac)

Disco Dance je veľmi rýchly a náročný tanec. Základom tanca je rytmus hudby, podľa ktorej sa riadi tanečník. Pri disco dance je potrebné ovládať techniku klasického tanca a gymnastiku (akrobatické prvky sú výhodou). Rozdelenie podľa vekových a výkonostných kategórií na Deti (6-11 r.), Juniori (12-15 r.) a HVK (16-30 r.)

- SHOW DANCE (6-15 rokov)

Show dance je výrazový tanec, ktorého hlavnou odlišnosťou od ostatných tancov je stvárňovanie istého deja. V našej SZUŠ sa v show dance skupinkách venujeme aj contemporary a latino tancom. Rozdelenie podľa vekových kategórií na Deti (6-11 r.) a Juniori (12-15 r.). Od 16 rokov komerčná zložka GRIMMY DANCE COMPANY.

- BALET (5 r. a viac) 

Balet je forma scénického tanca, ktorá využíva choreografiu. Rozšírené vyučovanie klasikého tanca v našej SZUŠ. 

- ŠTYLIZOVANÝ FOLKLÓR (5 r. a viac)

Je umelé, prípadne umelecké napodobenie folklóru. 

HERECTVO

Literárno-dramatický odbor pod vedením Barbory Repkovej (herečky, speváčky, moderátorky SKY rádia), úspešne pôsobí v našej škole už niekoľko rokov. Je druhým najstarším odborom a má za sebou viacero odohraných predstavení, ktorými sa naši žiaci prezentujú nielen pred rodičmi, ale aj v rámci výchovných koncertov pre školy. Zároveň sa úspešne zúčastňujú súťaži divadelných súborov. Medzi náš najväčší doterajší úspech patrí naštudovanie muzikálu Neberte nám princeznú. Režisérom bol herec DJZ Michal Novodomský, scenár pre nás napísala Jana Janové a o hudbu a hudobné naštudovanie sa postaral Anton Kónya. Naši žiaci (6-15 rokov) majú za sebou odohrané viaceré predstavenia napr. v DJZ, DAD, PKO, Kine Scala, Literárnej kaviarni Viola... Viacero našich žiakov má skúsenosti s účinkovaním v rôznych predstaveniach DJZ (Sherlock Holmes, Jana z Arku, Veselé panie z Windsoru...), ale aj filmové skúsenosti, ako náš žiak Jakub Kuchár, ktorý bol hlavným detských hercom vo filme o deťoch zo sídliska Sídlisková poviedka. V rámci LDO ponúkame našim žiakom získať skúsenosti aj z moderovania (spolupráca s rádiami), ktoré je v dnešnej dobe veľmi populárne. 

V septembri 2018 sa uskutoční konkurz do  pripravovaného školského  muzikálu s populárnymi skladbami, určeného hlavne pre deti a mládež. Bližšie info už čoskoro.

SPEV

Populárny a muzikálový spev vyučujú Anton Kónya a Júlia Pavlovičová. Žiakov prijíme vo veku od 6 rokov. Je to individuálna forma štúdia. Žiaci sa každoročne odprezentujú na viacerých koncertoch, kde získavajú potrebné skúsenosti a odbúravajú trému. Najúspešnejší žiaci ako napr. Klára Miščíková, ktorá pravidelne vyhráva rôzne súťaže reprezentujú školu aj na speváckych prehliadkách. Výhodou našich žiakov na súťažiach a koncertoch je klavírny doprovod nášho kolegu Antona Kónyu. Viacero našich žiakov má skúsenosti z nahrávania skladieb s obľúbenými spevákmi, napr. Mirom Jarošom aj priamo z hudobného štúdia.

Žiaci Súkromnej ZUŠ GRIMMY z LDO a HO pod vedením svojich pedagógov úspešne naštudovali moderné spracovanie kultového muzikálu NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ. V školskom roku 2018/19 pripravujeme premiéru nového autorského muzikálu s populárnymi skladbami a opäť so zameraním predovšetkým pre deti a mládež. 

KLAVÍR

Najmladším odborom Súkromnej ZUŠ GRIMMY je klavír. Pod vedením skúseného hudobníka a pedagóga Antona Kónyu (pôsobí v Ľudovej hudbe Šarišanci, aj ako uznávaný všestranný hudobník a klavirista), žiaci získavajú praktické aj teoretické vedomosti o tomto hudobnom nástroji . Je to forma  individuálneho  štúdia. Žiaci (6-15 rokov) sa pravidelne počas roka prezentujú  na predstaveniach Hudobného odboru v Literárnej kaviarni Viola.

FOTO-AUDIO-VIDEO

V školskom roku 2018/19 otvárame nový odbor - Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Je určený pre žiakov od 10-15 rokov. Žiaci získajú základy práce s kamerou, fotoaparátom, moderovania a vystupovania pred kamerou v spolupráci s našim LDO. Budú sa venovať práci s textom, scenárom, strihovej skladbe, grafickému dizajnu... Výsledkom budú autorské spravodajské a publicistické príspevky, videoklipy, fotografie alebo grafické dizajny.