Náš druhý domov

                                               Priestory

             Ponúkame najväčší komplex moderných tanečných priestorov v Prešove * 4 tanečné sály * hudobnú triedu             * divadelnú triedu * recepciu * TV * posedenie pre rodičov *