Náš druhý domov

                                               Priestory

             Ponúkame najväčší komplex moderných tanečných priestorov v Prešove 

* 5 tanečné sály/divadelnú triedu * hudobnú triedu * recepciu * TV * posedenie pre rodičov *