Rozvrhy tanečných lekcií pre školský rok 2020/2021

Vyučovanie v Tanečných školách GRIMMY v Prešove, Košiciach a Sabinove začína od 14.9.2020.

GRIMMY Prešov

Prešov - Tkáčska 3

Prešov - Sekčov (EL PARK)

Prešov - Sídlisko III. (DRUŽBA)

GRIMMY Košice

Hviezdoslavova 7 (MČ Staré Mesto)

GRIMMY Sabinov

ZŠ Komenského 13