S radosťou /S rodinou /S pokorou

                      Mesačné školné 2019/2020 v Prešove

HUDOBNO-POHYBOVÁ PRÍPRAVA  (MŠ 3-4 rokov) 

1 x 45 min týždenne       

HUDOBNO-POHYBOVÁ PRÍPRAVA/MINI KIDS (MŠ 5-6  rokov)                                                                                    

2 x 45 min týždenne                                                                                              

14€

TANEČNÝ ODBOR (ZŠ 7 rokov a viac) DVK, JVK, HVK

Minimálne 2 x 70 min týždenne (ďalšie skupinové tréningy sa už nedoplácajú)

18€

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

1 x 135 min týždenne

16€

MODERNÁ GYMNASTIKA 1 (MŠ 4-6 rokov)  

2 x 70 min týždenne 

MODERNÁ GYMNASTIKA 2 (ZŠ  7-10 rokov)                 18€  

2 x 90 min týždenne 

14€

TANEC pre dospelých (rodičov)

Platí sa formou jednorazového poplatku, alebo kúpou zvýhodnenej permanentky (10 tréningov). Rodičia deti, ktoré navštevujú GRIMMY 

majú výhodnejšie poplatky.

32€

Zápisné:

Jednorázové zápisné pri prvom zápise do GRIMMY. Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenie minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

5€

                           Do 15.9.2019 je možné si u nás uplatniť viacero VÝHODNÝCH ZLIAV na ŠKOLNOM (napr. Vzdelávací                                   poukaz, polročná platba...). Všetky tieto platby platia len v prípade, že našej škole odovzdáte Čestné                                 prehlásenie, inak sa školné zvyšuje. V Audiovizuálnom a multimediálnom odbore je možné študovať                                  aj vo veku nad 15 rokov za zvýšené školné, kedže nad 15 rokov nedostávame na žiaka dotácie zo štátu.                            Tanečný odbor bez zmien aj nad 15 rokov, kedže  má u nás početné zastúpenie. Bližšie info na recepcii                             pri zápise.

                                    

                                      Údaje k úhrade školného

                            Číslo účtu:  SK46 0900 0000 0005 0091 6293 (SLSP)

                            Poznámka:  Meno žiaka

                            Školné môžete uhradiť aj v hotovosti na recepcií v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov