S radosťou /S rodinou /S pokorou

                         Mesačné poplatky 2020/2021 v Prešove

      - časť poplatku ostáva v Tanečnom klube GRIMMY o.z., ktorý je súťažný športový klub a časť v Súkromnej ZUŠ         GRIMMY (6-15 r. žiaci). Neplatia sa už žiadne rodičovské príspevky a poplatky na réžiu (napr. hygienické potreby...)

MINI KIDS 1

(4-5 rokov)       1 x 45 min týždenne      10

                                       

MINI KIDS 2

(5-6  rokov)       2 x 45 min týždenne     16   

TANEC                                                    20

(6 rokov a viac)    2 x 60-90 min týždenne 


BREAKING/FREESTYLE                       10€ 

(10 rokov a viac)    1 x 90 min týždenne

MODERNÁ GYMNASTIKA 1 

(4-6 rokov)         2 x 60 min týždenne   16€


MODERNÁ GYMNASTIKA 2 

(7-10 rokov)        2 x 90 min týždenne  20   

Zápisné:                                                     5€

Jednorázové zápisné pri prvom zápise do GRIMMY. Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenia minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

                           Do 15.9.2020 je možné si u nás uplatniť viacero VÝHODNÝCH ZLIAV na POPLATKOCH                                                                                         (napr. Vzdelávací  poukaz, polročná platba...).                                                                                           Všetky tieto platby platia len v prípade, že našej škole odovzdáte Čestné prehlásenie!                          

                                          Údaje k úhrade poplatkov

                            Názov účtu: Tanečný klub GRIMMY o.z.

                            Číslo účtu:   SK46 0900 0000 0005 0091 6293 (SLSP)

                            Poznámka:  Meno žiaka

                            Poplatky je môžete uhradiť aj v hotovosti na recepcií v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov