S radosťou /S rodinou /S pokorou

                      Mesačné školné 2019/2020 v Prešove

                                                    - platné aj pre pobočky na Sídlisku III. a Sídlisku Sekčov

HUDOBNO-POHYBOVÁ PRÍPRAVA/MINI KIDS

(3-6 rokov)       1 x 45 min týždenne      10

                                       

HUDOBNO-POHYBOVÁ PRÍPRAVA/MINI KIDS 

(4-6  rokov)       2 x 45 min týždenne     16      

TANEČNÝ ODBOR                                 20

(7 rokov a viac)    2 x 60-90 min týždenne 


BREAKING/FREESTYLE                       10€ 

(10 rokov a viac)    1 x 90 min týždenne

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

(10-15 rokov)      1 x 135 min týždenne   16€

MODERNÁ GYMNASTIKA 1 

(4-6 rokov)         2 x 60 min týždenne   16€


MODERNÁ GYMNASTIKA 2 

(7-10 rokov)        2 x 90 min týždenne  20   

TANEC pre dospelých (rodičov)          30€

Platí sa formou jednorazového poplatku, alebo kúpou zvýhodnenej permanentky (10 tréningov). Rodičia deti, ktoré navštevujú GRIMMY 

majú výhodnejšie poplatky.

Zápisné:                                                     5€

Jednorázové zápisné pri prvom zápise do GRIMMY. Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenia minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

                           Do 15.9.2019 je možné si u nás uplatniť viacero VÝHODNÝCH ZLIAV na ŠKOLNOM (napr. Vzdelávací                                  poukaz, polročná platba...). Všetky tieto platby platia len v prípade, že našej škole odovzdáte Čestné                                  prehlásenie.                           

                         Pri návšteve viacerých odborov v GRIMMY, napr. DISCO ako hlavný odbor (možnosť                                      uplatniť spomínané zľavy) - moderná gymnastika/disco freestyle doplatok len  10 €.

                                                                               Bližšie info na recepcii pri zápise.

                                          Údaje k úhrade školného

                            Číslo účtu:  SK46 0900 0000 0005 0091 6293 (SLSP)

                            Poznámka:  Meno žiaka

                            Školné môžete uhradiť aj v hotovosti na recepcií v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov